Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo – twarzowa łączy ze sobą stomatologię oraz medycynę. Głównym zadaniem chirurgi szczękowo – twarzowej jest leczenie problemów w obrębie twarzy. Warto zaznaczyć, że problemy te wcale nie muszą być bezpośrednio związane z problemami zębów. Chirurgia szczękowo – twarzowa dzieli się na kilka kategorii, takich jak:

■ chirurgia ortognatyczna – jej zadaniem jest przede wszystkim leczenie różnego rodzaju wad zgryzu, wynikających bezpośrednio z nieprawidłowego rozwoju kości twarzy. Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane: od nadmiernego wzrostu poprzez niedobory związane z ich wzrostem. Wady, których leczeniem zajmuje się chirurgia ortognatyczna, mogą dotyczyć zarówno żuchwy jak i szczęki jak również innych kości, które budują szkielet czaszki.

■ dystrakcja, to nic innego jak powszechnie uznana metoda leczenia polegająca na zwiększaniu ilości kości. Są one w odpowiedni sposób rozciągane a do tego celu używany jest dystraktor. To, co zasługuje na szczególną uwagę to fakt, że dzięki dystrakcji jesteśmy w stanie nie tylko znacząco zwiększyć ilość tkanki kostnej, ale też i zwiększa się ilość tkanki miękkiej. Dystrakcję stosuje się przede wszystkim w przypadku leczenia zarówno wrodzonych, jak również i nabytych wad szkieletu czaszki twarzowej, ubytków powstałych na skutek urazów lub w wyniku leczenia onkologicznego. Ma ona także ogromne znaczenie w leczeniu przedprotetycznym.

■ traumatologia, czyli leczenie różnego rodzaju urazów w obrębie twarzy związanego z poprawą jej wyglądu. Zabiegi traumatologiczne to przede wszystkim takie, które nie tylko zapewniają całkowite wyleczenie urazów powstałych w obrębie twarzy czy czaszki ale też gwarantują pacjentowi estetyczny wygląd po ich wykonaniu.